nabízíme nabídněte o firmě aktuality bazar kontakt

SEKO

MIKRO - DRTIČ - MIX - VŮZ
Tažný
Drcení a míchání jsou základní operace kompostování, které musí být prováděny pomocí speciálního zařízení. Charakteristický r ys Bio-drtícího-mix Samurai 5 vozu je udržení rovnováhy mezi drcením a sekáním u dřevního odpadu, což umožňuje získat ideální základ pro práci mikroorganismů během procesu kompostování. Navíc oproti standardům je během drcení materiál míchán, což je ideální příprava materiálu různých frakcí a vlhkostí před kompostováním. Řada strojů vhodných pro nejtěžší podmínky drcení a míchání v provozech zpracovávajících zelený a biologický odpad Stroje Bio-Chopper-Mixer Samurai5 jsou zvláště vhodné pro potřeby provozů zaměřených na sběr a zmenšování objemu zeleného odpadu pocházejícího od středně velkých uživatelů jako jsou parky, zahrady atd. Díky jejich jedinečné konstrukci tyto stroje zajišťují homogenní nadrcení a naštípání všech dřevitých odpadů s vlastnostmi výsledného produktu pro kompostování. Stroje zajišťují jednoduché a spolehlivé zpracování i velmi vlhkých materiálů jako je tráva, listí, větve, hnůj, splaškové kaly, rašelina a další materiály a umožňují jejich efektivní míchání s jinými produkty. Drcení/míchání je zajištěno dvěma nízkootáčkovými protiběžnými rotory se speciálními šnekovicemi s opačným závitem. Tyto hřídele jsou vybaveny noži a protiostřím zajišťujícím štípání dřevěných produktů. Při procesu je zamezena tvorba pilin a třísek a dochází k vytváření vhodného povrchu drceného materiálu pro procesy tlení za pomocí bakterií. Stroje jsou dostupné ve verzích s nakládací kapacitou od 9 do 30 m3 a splňují požadavky všech provozů z veřejného, soukromého a lesního sektoru.
Model
Objem [m3]
Příkon [kW] Výkon [m3/h]
450/ 90 - GC/T
9
50 25-30
500/110 - GC/T
11 80 35-40
500/150 - GC/T
15 90 40-45
600/170 - GC/T
17 110 45-50
600/200 - GC/T
20 110 55-60
700/300 - GC/T
30 250 80-100

Stacionární
Bio-drtící-mix vozy Samurai 5, jsou vybaveny inovativními technologiemi jako třeba nízkootáčkové drtící rotory, které jsou předurčeny pro průmyslové provozy, které mohou být dálkově řízeny počítačem. Spolehlivost, kvalitní provedení a bezpečnost jsou hlavní charakteristiky, které dělají tuto verzi nepostradatelnou pro každou kompostárnu, pro velkou redukci objemu odpadu. Šíře druhů zpracovávaných odpadů je od zeleného odpadu, přes kaly, rašelinu a mnoho dalších.
Ideální řešení pro zpracování organického odpadu ve výrobnách bioplynu
Pro průmyslové provozy je dostupná stacionární verze, která může být vybavena podle přání dieselovým motorem nebo elektromotorem a lze vybavit i dálkovým ovládáním.
Nízká hladina hluku motoru i drtícího agregátu umožňuje použití těchto strojů ve všech provozech. Vysoká výkonnost, spolehlivost a bezpečnost činí tyto stroje nutností pro všechny kompostárny a provozy zabývající se zpracováním organických odpadů.
Díky excelentní výkonnosti i při zpracování velmi vlhkých materiálu jsou tyto stroje ideálním řešením pro provozy na výrobu bioplynu, kde je organický odpad a chlévský hnůj transformován na energii.
Ve verzi s dieselovým motorem je stroj mimo jiné vybaven transportním systémem, který se skládá z robustní nápravy vybavené brzdami a tažnou ojí. Tento systém umožňuje snadnou přepravu stroje.
Výstup výsledného produktu je možný pomocí gumového nebo řetězového dopravníku o délce až 5m tak, aby stroj vyhovoval všem provozním podmínkám.
Verze s dieselovým motorem
Model Objem [m3] Příkon [kW] Výkon [m3/h]
500/150 - GC/MD 15 129 40-45
600/170 - GC/MD
17 129 45-50
600/200 - GC/MD
20 129 55-60
700/300 - GC/MD 30 258 80-100
Verze s elektromotorem
Model Objem [m3] Příkon [kW] Výkon [m3/h]
450/ 90 - GC/ME
9 30 25-30
500/110 - GC/ME
11 37 35-40
500/150 - GC/ME
15 55 45-50
600/170 - GC/ME
17 90 45-50
600/200 - GC/ME 20 90 55-60
700/300 - GC/ME
30 160 80-100
Pevná nástavba
Pro sběr a drcení komunálního organického odpadu technickými službami je navržena nástavba nákladního vozu verze Samurai 5. Tyto stroje reprezentují bezpochyby vrchol řešení sběru a redukci komunálního bio-odpadu. Výborně kombinují flexibilitu drtícího a míchacího systému s nenáročností a rychlostí pohybu v podobě nákladního vozu. V městských oblastech může být sběr a drcení organického odpadu realizováno pomocí verze Bio-Chopper-Mixers série Samurai 5 nastálo umístěné na nákladním automobilu. Tato verze bezpochyby představuje ideální řešení pro zpracování a redukci objemu veškerého zeleného odpadu, větví, klestí atd. Tento mobilní stroj spojuje výhody jedinečného drtícího a míchacího systému se snadnou a flexibilní přepravou zařízení.
Model
Objem [m3] Příkon [kW] Výkon [m3/h]
500/150 - GC/MD - TM
15 129 40-45
600/170 - GC/MD - TM
17 129 45-50
600/200 - GC/MD - TM 20 129 55-60
Kontejrová nástavba
Samurai 5 v provedení kontejnerová nástavba, je jasnou odpovědí společnostem operujícím v oblasti péče o zeleň. Díky mnoha výhodám tyto stroje pracují úplně nezávisle. Velice snadno se přemisťují z jednoho místa na druhé pomocí kontejnerového nákladního podvozku. Hnací jednotkou je dieselový motor, který zajistí dostatečný výkon pro drcení a míchání rozličných druhů organického odpadu a tím zmenšení jeho objemu až o dvě třetiny. Stroje Bio-Chopper-Mixers série Samurai 5 s podpěrnými patkami přesně odpovídají potřebám provozů zabývajících se údržbou lesů, zahrad a parků, sběrem zeleného odpadu a jeho dopravou. Díky jejich konstrukci mohou tyto stroje pracovat samostatně, umožňují snadnou přepravu na pracovní místo a široké využití přepravní jednotky. Díky výkonným nejnovějším motorům Perkins ohleduplným k životnímu prostředí, jsou schopny drtit a míchat různé produkty, 4-5x zmenšit jejich objem a snížit tak nároky na skladovací prostory těchto materiálů.
Model
Objem [m3]
Příkon [kW]
Výkon [m3/h]
500/150 - GC/MD - SC 15 129 45-50
600/170 - GC/MD - SC
17
129 45-50
600/200 - GC/MD - SC
20 129 55-60