nabízíme nabídněte o firmě aktuality bazar kontakt

Precizní zemědělství


Mezi řadu projektů budoucnosti, které John Deere právě vyvíjí, aby vám usnadnil hospodaření a učinil jej ziskovějším, je traktor bez obsluhy, řízený družicovým signálem GPS. Takže až přijde zítřek, můžete si být jisti, že s námi získáte nejvýkonnější a nejpokrokovější vybavení, které kdy bylo spatřeno v země-dělství. V podstatě nezáleží na tom, co bude v budoucnosti, ale kdo ji má v rukou. Se značkou John Deere jste to vy. Již dnes vám John Deere nabízí AMS (Agrikulture Manage-ment System) paket. Systém pro podporu vašeho rozhodování ve všech klíčových oblastech řízení vaší farmy. Precizní zemědělství Rozpoznat konkrétní problémy v brzkém horizontu, to je základní předpoklad pro úspěšný management. Jednou z možných cest je právě AMS. Umožní vám rozpoznat rozdíly na vašich pozemcích a poté na ně vhodným způsobem reagovat. Zohledněny jsou přitom veškeré rozhodující vlivy jako je výnos, složení půdy, vlhkost, jakož i rozdíly v nad-mořské výšce. Na základě těchto informací je pak volen optimální pěstební zásah. Díky optimalizaci rozvržení nasazení provozních prostředků se vaše hospodaření stane efektivnějším a zároveň šetr-nějším k životnímu prostředí.
Management strojů
Umožňuje kontrolu vašich strojů od psacího stolu. Nabízí vám jedinečné možnosti, můžete například překontrolovat výkon vaší sklízecí mlátičky aniž by jste opustili pohodlí vaší kanceláře. Přičemž jste online informováni o pozici, výkonu a nasazení vašeho stroje. Díky tomu můžete provádět preventivní údržbu, hlídat stroj během práce a plánovat servisní intervaly. Součástí je Parallel Tracking, což je sledování paralelních jízd pomocí satelitu. Tímto systémem se vám otevírá brána k ještě větší preciznosti a nečekanému komfortu. Parallel Tracking se vyplatí při postřikování, hnojení nebo při nasa-zování nářadí s velkým pracovním záběrem, neobdělané či více násobně zpracované plochy se tak stanou minulostí.
Management pěstování rostlin a informační servis
Pokud soustředí velké množství informací o vašich pozem-cích, nepraktikujete ještě precizní hospodaření. Tomuto balíku informací, který posbíráte v průběhu celého roku, je třeba dát smysl, data musí být převedena na konkrétní provozní řešení. S jeho nalezením vám pomůže právě ma-nagement pěstování rostlin a informační servis.
Provozní management
Již nestačí být pouze dobrým zemědělcem. V dnešní době je úspěšný pouze ten, kdo je také dobrým obchodníkem. Za tím vším stojí inteligentní a výkonné nářadí, stejně tak jako software kombinující technické a ekonomické aspekty, díky tomu se vaše práce stává efektivní a profesionální. Finanční analýza umožní kontrolu vašich provozních nákladů a ukáže peněžní toky a ceny produktů. Vaše pěs-titelské zásahy převede do grafické podoby a sladí je s na-vrhovanými pěstebními opatřeními. Resource Planning umožní efektivní analýzu provozních prostředků, čímž zjednoduší vaší práci.
Technické prostředky
GreenStar-Systém je vybudován a založen na flexibilně nasaditelných komponentech, které byly vyvíjeny paralelně. Například můžete GreenStar-Display a StarFire přijímač ze sklízecí mlátičky namontovat na traktor a sbírat informace při všech polních pracích. Jakmile nemusíme mít jednotlivé komponenty precizního zemědělství pro každé nasazení nové, můžeme na zavá-dění tohoto systému výrazně ušetřit. To je předpokladem jeho dalšího úspěšného rozvíjení. Komponenty AMS komu-nikují za všech okolností s vašimi stroji a umožňují například provádět "hbitý" precizní management, nebo získávat data o každém stroji prostřednictvím Internetu. Díky tomu víte v každém okamžiku, kde váš stroj najdete a jakou právě vykonává práci. To ulehčí plánování nasazení strojů, redukuje prostoje a zvyšuje kapacitu. Jde o inovaci, která vám ukáže efek-tivnější nasazení vašich prostředků.